Đăng nhập Đăng ký
Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Bảng ngọc 88 - Rank K.Cương
Số Tướng : 50
Số Skin : 64
400,000
Bảng ngọc 90 - Rank B.Kim
Số Tướng : 41
Số Skin : 38
200,000
Bảng ngọc 90 - Rank C.Thủ
Số Tướng : 59
Số Skin : 50
450,000
Bảng ngọc 90 - Rank B.Kim
Số Tướng : 53
Số Skin : 51
300,000
Bảng ngọc 90 - Rank Chưa Xác Định
Số Tướng : 56
Số Skin : 58
450,000
Bảng ngọc 77 - Rank Chưa Xác Định
Số Tướng : 52
Số Skin : 47
300,000
Bảng ngọc 90 - Rank B.Kim
Số Tướng : 55
Số Skin : 77
450,000
Bảng ngọc 90 - Rank K.Cương
Số Tướng : 78
Số Skin : 85
500,000
Bảng ngọc 90 - Rank K.Cương
Số Tướng : 63
Số Skin : 72
300,000
Bảng ngọc 90 - Rank Chưa Xác Định
Số Tướng : 92
Số Skin : 109
650,000
Bảng ngọc 90 - Rank K.Cương
Số Tướng : 47
Số Skin : 53
500,000
Bảng ngọc 66 - Rank Vàng
Số Tướng : 29
Số Skin : 15
120,000