Đăng nhập Đăng ký

VÒNG QUAY TÌNH YÊU CR7

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Tai Pham 100 Kim Cương 26 phút trước
Nguyen Truong 210 Kim Cương 30 phút trước
Thanh Đông 210 Kim Cương 33 phút trước
Phạm Kim Thoa 100 Kim Cương 48 phút trước
Đức Minh 888 Kim Cương 51 phút trước
Ham Chơi 100 Kim Cương 1 giờ trước
Lê Văn Hiền 100 Kim Cương 2 giờ trước
Thuận Lang 320 Kim Cương 2 giờ trước
Vũ Ngọc Long 4.000 Kim cương 3 giờ trước
Công Ngô 1700 Kim Cương 3 giờ trước
Lê Quang Thắng 888 Kim Cương 3 giờ trước
Lê Trung Thịnh 888 Kim Cương 3 giờ trước
Bằng Thái Tử 888 Kim Cương 3 giờ trước
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 100 Kim Cương 4 giờ trước
Đinh Nhựt Thanh 1700 Kim Cương 4 giờ trước
Nguyễn Văn Duy 100 Kim Cương 4 giờ trước
Nguyễn Vũ 320 Kim Cương 5 giờ trước
Lê Khảiii 4.000 Kim cương 5 giờ trước
Dao Pham Pham Dao 100 Kim Cương 5 giờ trước
Jim 4.000 Kim cương 5 giờ trước
Hùng 320 Kim Cương 5 giờ trước
Nguyễn Thanh 888 Kim Cương 6 giờ trước
Nguyễn Khánh 320 Kim Cương 6 giờ trước
Võ Văn Chiến 888 Kim Cương 6 giờ trước
Nguyễn Duy Mạnh 320 Kim Cương 6 giờ trước
Lam lam 100 Kim Cương 6 giờ trước
Nam Dinh 320 Kim Cương 7 giờ trước
Nguyễn An 100 Kim Cương 7 giờ trước
Tuấn 100 Kim Cương 7 giờ trước
Nguyễn Văn Na Na 888 Kim Cương 7 giờ trước
Xem thêm